Chat hỗ trợ
Chat ngay
lá sầu riêng
Kinh nghiệm trồng cây sầu riêng QUY TRÌNH LÀM BÔNG

QUY TRÌNH LÀM BÔNG SẦU RIÊNG

Xin cảm ơn!

YÊU CẦU:

Trước khi làm bông cây khỏe, không bị thán thư, xì mủ, rong rêu…

 • Cây có đủ lá 2 – 3 cơi lá
 • Thời tiết thuận lợi, cắt mưa hoàn toàn
 • lá sầu riêng
                          HÌNH: CƠI LÁ LÀM BÔNG
  Quy trình làm bông:
  Bước 1: Bón lân gốc
  Thời điểm:   Khi cơi lá cuối cùng (cơi lá làm bông) đọt bắt đầu mở hết ra.
  Các loại phân có thể sử dụng Lân Văn Điển, Ninh Bình, Long Thành,… ngoài ra có thể sử dụng DAP + Kali
  Liều Lượng: Tùy vào độ tuổi cây, sức cây, cây sung hay không sung.
  VD: Cây 5 năm tuổi  bón từ 3 – 4 kg Lân
  Cách bón: Bón quanh tán lá
  Chú ý: Trước khi bón don sạch cỏ rác để Lâm thẩm thấu xuống đất đạt hiệu quả cao.
  Tưới nước thường xuyên cho Lân tan, sau đó ngưng nước và tiến hành bước 2.
  Bước 2: Phun tạo mầm
  Thời điểm: Sau khi đã bón gốc 15 ngày tiến hành phun tạo mầm lần 1.
  Lần 1 kết hợp “MKP + 10.60.10” : Thúc lá già nhanh, rút ngắn thời gian sinh trưởng
  Lần 2 kết hợp “Lân 86 + 10.60.10”: Phân chia tế bào, thúc đẩy tạo mầm nhanh chóng.
  Cách phun: Phun ướt đều bà con chú ý quan trọng nhất là dạ cành, dưới mặt lá
  RINGO-MKP-PHAN-BON
                               PHÂN BÓN MKP
  SIÊU-LÂN-86-kinhnghiemnongnghiep
                                SIÊU LÂN 86

  Bước 3: Kéo bông, vuốt bông