Chat hỗ trợ
Chat ngay
Hiển thị 77 Kết quả
ALFAMIL 35WP
Đặc Trị Nấm Bệnh THUỐC BVTV

ALFAMIL 35WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH MỐC SƯƠNG (BÃ TRẦU) GÂY HẠI TRÊN HOA CÚC

QUY CÁCH: GÓI 500GR THÀNH PHẦN: Metalaxyl 350g/kg  Chất phụ gia vừa đủ 1kg CÔNG DỤNG: Trừ các bệnh do nấm gây hại cho cây như : Chết nhanh trên cây hồ tiêu, Lở cổ rễ, sương mai, mốc sương trên hoa cúc, …. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Hồ tiêu: Chết nhanh: 1.5-2.0 kg/ha Cách …

ALFAMIL 35WP 1 6
Đặc Trị Nấm Bệnh THUỐC BVTV

ALFAMIL 35WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ GÂY HẠI CÂY CÀ RỐT

THÀNH PHẦN: Metalaxyl 350g/kg  Chất phụ gia vừa đủ 1kg QUY CÁCH: GÓI 500GR CÔNG DỤNG: Trừ các bệnh do nấm gây hại cho cây như : Chết nhanh trên cây hồ tiêu, Lở cổ rễ trên hoa cúc, …. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Hồ tiêu: Chết nhanh: 1.5-2.0 kg/ha Cách dùng: Phun ướt đều …

ALFAMIL 35WP 1 5
Đặc Trị Nấm Bệnh THUỐC BVTV

ALFAMIL 35WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LỞ CỔ RỄ GÂY HẠI CÂY CAM

THÀNH PHẦN: Metalaxyl 350g/kg  Chất phụ gia vừa đủ 1kg QUY CÁCH: GÓI 500GR CÔNG DỤNG: Trừ các bệnh do nấm gây hại cho cây như : Chết nhanh trên cây hồ tiêu, Lở cổ rễ trên hoa cúc, …. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Hồ tiêu: Chết nhanh: 1.5-2.0 kg/ha Cách dùng: Phun ướt đều …

ALFAMIL 35WP 1 4
Đặc Trị Nấm Bệnh THUỐC BVTV

ALFAMIL 35WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN HỒ TIÊU

THÀNH PHẦN: Metalaxyl 350g/kg  Chất phụ gia vừa đủ 1kg QUY CÁCH: GÓI 500GR CÔNG DỤNG: Trừ các bệnh do nấm gây hại cho cây như : Chết nhanh trên cây hồ tiêu, Lở cổ rễ trên hoa cúc, …. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Hồ tiêu: Chết nhanh: 1.5-2.0 kg/ha Cách dùng: Phun ướt đều …