AGASSI 55EC CHAI 20ML
THUỐC BVTV Thuốc Diệt Nhện Đỏ

AGASSI 55EC – CHUYÊN ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ BỌ TRĨ ĐÃ KHÁNG THUỐC

Xin cảm ơn!

QUY CÁCH : CHAI 20ML