Chat hỗ trợ
Chat ngay
DRAGON 585EC 1
Chưa được phân loại

TỔNG HỢP CÁC LOẠI THUỐC DIỆT RẦY XANH ĐUÔI ĐEN

Xin cảm ơn!

DRAGON 585EC

MAPJONO 700WP

CONFIDOR 700WG

CONFIDOR 200SL

CONFIDOR 100SL

KASAKIUSA 130EW

TB DIETRAY 700WP

PROTIN 480EC

KASAKIUSA 130EW

SIXTOC 333EC 

YAPOKO 250SC

DRAGONCIN 625WP

MAP JONO 700WP

APFARA 25WP

MOPRIDE 20WP

CLASSICO 480EC

SAIRIFOS 585EC

VITASHIELD GOLD 600SC

COMDA 250EC

ACTARA 25 WG

LOBBY 25WP

TASODANT 600EC

MAP JUDO 25WP

CONPHAI 100SL

LOSMINE 250EC 

JIA-CYFOS 600EC

MAXFOS 50EC

ANVADO 100WP

ACTARA 25 WG 

HUGO 95SP 

ASCEND 20SP

KARATE 2.5 EC

CONPHAI 10WP

OSHIN 20WP

DIỆT SẠCH SÂU, RẦY, BỌ TRĨ

SẠCH NHỆN

OVERAGON 695

PENALTY 40WP

ARAMECTIN 400EC (SẠCH NHỆN CALI)

THIONOVA 25WG

CONFIDOR 200SL

REASGANT 1.8EC

YAPOKO 250SC

MAPY 48EC

WOTAC 10EC (NHỆN ĐỘC) 

PRO-TIN 480EC

VITHOXAM 350SC

RUỒI VÀNG

AGASSI 36EC

MAP WINNER 5WP

SIXTOC 555EC

ACTAONE 750WP

ALIBABA 3.6EC

EMABEN 6SG

GASRICE 15EC

GASRICE 15EC

ESKA 250EC

VUA SÂU RỆP 555EC

ASARASUPER 500WG

INTEREST 667.5WP

ANB40 SUPER 3.6EC

HAIHAMEC 3.6EC

MIKMIRE 2.0EC

SK ENSPRAY 99EC

SƯ TỬ LỬA 695

ANTRACOL 70WP

MEGASHIELD 525EC

DANTOTSU 50WG

OVERAGON 695EC

MIKMIRE 7.9EC

B40 SUPER

VIRTAKO 40WG

PENALTY 40WP

EXIN 2.0SC SAT

SAIRIFOS 585EC

THIONOVA 25WG

THIAMAX 25WG

MOVENTO 150OD

SELECRON 500EC

REGENT 800WG

PADAN 95SP

MARSHAL 200SC

HOPSAN 75ND

DẦU KHOÁNG DS 98,8EC

FMTOX 25EC

REASGANT 3.6EC

TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0982.427.033