Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc LỚP COELOMYCETES NẤM TÁC NHÂN GÂY BỆNH Tin tức Tin tức nông nghiệp Tra Cứu Bệnh & Côn Trùng

LỚP COELOMYCETES LÀ GÌ?

Xin cảm ơn!

Đặc tính chung

 1. Nhóm này ký sinh và hoại sinh trên thực vật có mạch trên cạn. Một số ký sinh bậc hai trên nấm khác.

 2. Tản là thể quả thật, hệ sợi nấm có vách ngăn.

 3. Không có tế bào chồi.

 4. Bào tử và cuống bào tử sắp xếp trên túi bào tử hoặc cụm cuống bào tử.

 5. Túi bào tử bề mặt hay nằm sâu bên trong, hình cầu, trải phẳng hoặc hình dĩa, một vách tạo những tế bào cùng đường kính.

 6. Cụm cuống bào tử nằm bên trong chất nền thiếu phần bên và trên vách (Sutton,1973)

 7. Bào tử đơn bào, rụng sớm, trong suốt hoặc có sắc tố tế bào.

Phân loại

Sutton (1973) đề nghị Coelomycetes vào 2 bộ:

 1. Melanconiales: thể quả kiểu cụm cuống bào tử.

 2. Sphaeropsidales: thể quả kiểu túi bào tử phấn.

Đặc điểm bộ Melanconiales

 1. Các cá thể ký sinh hoặc hoại sinh trên thực vật

 2. Thể quả kiểu cụm cuống bào tử.

 3. Mô chất nền giới hạn cơ sở của thể quả.

 4. Thể quả dưới lớp cutin, dưới biểu bì, hoặc dưới chu bì và vỡ ra bởi sự rạn nứt của mô vật chủ.

Melanconiales có một họ Melaconiaceae (Sutton, 1973) với giống Colletotrichum được mô tả ở đây.

Đặc điểm bộ Sphaeropsidales

 1. Tính chất chủ yếu là thể quả dạng túi bào tử phấn.

 2. Cá thể có kích thước hiển vi ký sinh hoặc hoại sinh.

 3. Màng bao quanh thể quả là nhu mô giả.

 4. Bào tử định dạng từ các vách ngăn.